Asianajotoimisto Hippi Oy tarjoaa luotettavaa ja asiantuntevaa asianajopalvelua.

Olemme auki tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin!

Asianajotoimisto Hippi Oy palvelee yksityisasiakkaitaan tilanteissa joka vaatii ammattitaitoa ja erikoistumista riita- ja rikosasioissa, sekä perheoikeudellisissa asioissa. Toimistolla asioitasi hoitavat asianajaja, OTK, Juha-Pekka Hippi ja varatuomari Leena Innanen. Toimimme tarvittaessa hyvinkin nopealla aikataululla ja neuvottelemme asiakkaiden kanssa myös ilta-aikaan.

Riita- ja rikosasiat

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, perintöriidasta, kaupan purkamisesta tai huoneiston vuokrasta.

Rikosasioissa syytetään esim. varkaudesta, rattijuopumuksesta, pahoinpitelystä tai muusta rangaistavasta teosta. Rikosasian käsittelyyn liittyy usein asianomistajan eli rikoksen uhrin vahingonkorvausvaatimus.

Lapsen huolto-, elatus- ja tapaamisasiat

Lapsen huoltoon, tapaamisoikeuteen ja elatusasioihin tarvitaan usein ammattiapua silloin kun asia riitaantuu, eivätkä puolisot pääse yhteisymmärrykseen asioissa. Lapsen edun mukaista on ratkaista asia mahdollisimman nopeasti. Joskus jo avustajan mukaantulo auttaa ratkaisun saamisessa.

Oikeudenkäynneissä avustaminen, oikeusturva ja oikeusapu

Vähävaraisuus ei estä sinua valitsemasta haluamaasi yksityistä asianajajaa tai lakimiestä. Mikäli vakuutuksessasi on oikeusturva, korvaa se oikeudellisia palveluita pääsääntöisesti silloin, kun olet oikeudenkäynnissä asianomistajana. Lisäksi monissa tapauksissa valtio tukee suurimmalle osalle keskituloisista kokonaan tai osittain yksityisen asianajajan palkkion tehdystä työstä ja oikeudenkäyntikuluista. Arvioimme tilanteesi tapauskohtaisesti.

Hallinto-oikeusasiat, mm. ulkomaalais- ja lupa-asiat

Avustamme myös erilaisten lupa-asioiden käsittelyssä hallinto-oikeudessa. Tässä keskeisintä on valitusten laatiminen esimerkiksi ulkomaalaisten oleskelulupa- ja turvapaikka-asioissa.

Toimistomme sijaitsee Ruoholahdessa, Helsingin käräjäoikeuden yhteydessä

Sijaitsemme Helsingin Ruoholahdessa, jonne on helppo tulla niin julkisilla kulkuvälineillä kuin autollakin.