Phone icon
045 1665019
Email icon
asianajotoimisto@hippi.fi

Asianajopalvelut

Asianajopalveluihimme kuuluu laaja kirjo sekä rikos- ja riita-asioita, että perhe- ja perintöoikeudellisia asioita. Alla löydät tarkemman kuvauksen asioista, joihin olemme erikoistuneet. Mikäli asiasi koskee jotakin muuta, ole yhteydessä, niin voimme yhdessä kartoittaa tilannettasi. Tarvittaessa voimme ohjata sinut kyseiseen asiaan perehtyneelle kollegalle. Tärkeintä on, että saat asian hoitoon asiaan perehtyneen asianajajan kanssa ja asiasi hoidetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Oikeudenkäynnit hoidetaan tarvittaessa koko Suomen alueella.

Palkkioperusteet

Toimistollamme on pitkä kokemus rikosasioiden hoitamisessa. Avustamme rikosasioissa yhtä lailla asianomistajaa kuin epäiltyä/ vastaajaa. Etenkin vakavissa rikosasioissa on tärkeää, että epäillyllä on avustaja mukana jo esitutkintavaiheessa, eli poliisin kuulustelussa. Epäillyllä on oikeus avustajaan. Useissa tilanteissa on myös asianomistajan edun mukaista, että hänellä on avustaja mukana esitutkinnassa. Jos mietit avustajan tarpeellisuutta esitutkintavaiheeseen, ole yhteydessä meihin, niin kartoitamme tilanteen kanssasi. Mikäli sinulle ei ole varaa avustajan palkkioon/ oikeudenkäyntikuluihin, sinulle on mahdollista hakea valtiolta oikeusapua, jolloin avustajan käyttäminen on sinulle maksutonta tai maksullista omavastuuosuudella. Selvitämme puolestasi oikeuden maksuttomaan oikeusapuun. Asianomistajalla on maksuttoman oikeusavun lisäksi mahdollisuus käyttää kotivakuutukseen useimmiten sisältyvää oikeusturvavakuutusta oikeudenkäyntikulujen kattamiseen. Avustamme asiakkaitamme sekä oikeusavulla, että tilanteissa, joissa henkilö vastaa itse (taikka oikeusturvan kautta) asianajokuluistaan.

Hoidamme kaikki rikostyypit, esimerkiksi:

 • Asianomistajan / uhrin avustaminen
 • Vastaajan / syytetyn / epäillyn avustaminen
 • Henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset: pahoinpitely, ryöstö, tappo, murha
 • Huumausainerikokset
 • Petos / varkaus / kavallus
 • Talousrikokset
 • Lähestymiskieltoasiat
 • Seksuaalirikokset
 • Vahingonkorvausvaatimusten laatiminen
 • Esitutkinnassa ja kuulustelussa avustaminen

Riita-asioiden hoitaminen oikeudenkäynnissä voi muodostua kalliiksi ja kestää pitkään. Siksi riita-asioissa on ensisijaisen tärkeää selvittää mahdollisuus asian sovinnolliseen ratkaisemiseen vastapuolen kanssa. Riita-asioissa suosittelemme ensisijaisesti tuomioistuinsovittelun hyödyntämistä käräjäoikeudessa. Voimme olla tässä asiakkaan apuna. Sovittelu on joustavampi ja halvempi menettely kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Vaikeaan asiaan ja tulehtuneeseen tilanteeseen ei kuitenkaan aina löydy sovinnolllista ratkaisua, jolloin asia on käsiteltävä oikeudenkäyntimenettelyssä ja jätettävä oikeuden ratkaistavaksi. Kotivakuutukseen sisältyvä oikeusturvavakuutus kattaa useissa tapauksissa asianajajan käyttämisestä aiheutuvat kulut. Voimme selvittää sen asiakkaan puolesta.

 • Työoikeus
 • Sopimusoikeus
 • Vahingonkorvausasiat
 • Asuntokauppa-asiat
 • Vuokrariidat

Meillä on vankka osaaminen perheoikeudessa ja hoidamme kaikkia lapsesi ja perheesi hyvinvoinnin kannalta tärkeitä asioita. Avustamme lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa. Lapsiasioissa arvioimme ensisijaisesti mahdollisuuden asian käsittelemiseksi tuomioistuinsovittelussa (Follo). Tuomioistuinsovittelu on lapsiasioissa oikeudenkäyntiä halvempi ja helpompi tie. Kaikissa tilanteissa tuomioistuinsovittelu ei kuitenkaan osoittaudu vaihtoehdoksi, jolloin asia käsitellään oikeudenkäynnissä. Meillä on pitkä kokemus sekä tuomioistuinsovittelussa että oikeudenkäynnissä avustamisessa. Avustamme myös lapsen huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvissä asioissa.

Laadimme erilaisia perheoikeuden alalla käytettäviä asiakirjoja, kuten avioehtosopimuksia ja testamentteja. Asiakirjojen laadinnassa on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen, sillä asiakirjoilla on kauaskantoisia ja merkittäviä seurauksia. Avustamme myös avioeroasioissa, kuten omaisuuden osituksessa ja erottelussa.

 • Lapsen huoltoriita
 • Lapsen tapaamisoikeus
 • Elatusapu
 • Avioehtosopimuksen laatiminen
 • Ositus/ omaisuuden erottelu
 • Avioero

Perintöoikeuteen liittyvien asiakirjojen laadinnassa on suositeltavaa kääntyä asiantuntevan lakimiehen puoleen, sillä asiakirjoilla on kauaskantoisia ja merkittäviä seurauksia. Läheisen tai sukulaisen kuolema tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksia. Perintöoikeuden normit koskevat omaisuuden siirtymistä omistajan kuoleman jälkeen. Avustamme kaikissa perintöoikeudellisissa asioissa, kuten perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa.

 • Testamentin laatiminen
 • Perunkirjoitus
 • Pesänselvitys
 • Pesänjako
 • Testamentin moiteasia
 • Hoitotestamentti

Hoidamme asiaasi kaikissa eri oikeudenkäynnin vaiheissa ja instansseissa. Oikeuden ratkaisun saatuamme arvioimme kanssasi huolellisesti, minkälaiset edellytykset ja mahdollisuudet asiassa olisi saavuttaa toivomasi muutos valittamalla ylemmässä oikeusasteessa.

 • Käräjäoikeus
 • Hovioikeus
 • Korkein oikeus
 • Hallinto-oikeus

Oikeudenkäyntiasioiden lisäksi hoidamme myös muita juridisia palveluita, kuten ulkomaalaisasioita ja erilaisten asiakirjojen laatimista. Ole rohkeasti yhteydessä missä tahansa mieltäsi askarruttavassa asiassa ja osaamme kertoa sinulle, miten asiassa kannattaa edetä.

Apua lakiongelmiin?

Ota yhteyttä

Rikosasioissa tarve voi tulla milloin tahansa. Päivystämme aina sinua varten, joten soita kun hätätilanne yllättää, myös iltaisin tai viikonloppuisin.

Ota yhteyttä

Palkkioperusteet

Toimeksiantoa vastaanotettaessa kartoitamme mahdollisuuden oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Julkisen oikeusavun palkkio perustuu niistä annettuihin määräyksiin (oikeusapulaki ja valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista).

Asianajajan palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan. Asianajotehtävän suorittamisen palkkioperusteena on pääasiallisesti tehtävän suorittamisen vaatima aika. Toimenpidekohtainen vähimmäisveloitus on 0,25h ja toimeksiannon vähimmäisveloitus on kaksi tuntia. Tuntiveloituksemme on:

220 – 260 €/h + alv 24% = 272,80 – 322,40 euroa

Toimeksaiannon hoitamiselle on erikseen sovittaessa mahdollista sopia enimmäis- tai kiinteä hinta. Tämä edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että työmäärä on etukäteen riittävällä tarkkuudella arvioitavissa.