Email icon
045 1665019
Email icon
asianajotoimisto@hippi.fi

Otto Meri

Asianajaja, varatuomari, OTT

Olen toiminut erilaisissa oikeudellisissa työtehtävissä lähes kymmenen vuoden ajan. Urallani olen työskennellyt niin asianajoalalla, eduskunnassa, käräjäoikeudessa kuin oikeustieteen tutkijana. Lisäksi pyöritin muutaman vuoden ajan sivutoimisesti omaa lakiasiaintoimistoa. Tuomioistuimessa olen ratkaissut lukuisia riita- ja rikosasioita ensin käräjänotaarina ja sitten lautamiehenä.

Oikeudenaloista on perehtynyt syvällisimmin sopimus- ja rikosoikeuteen. Olen väitellyt oikeustieteen tohtoriksi vuonna 2023 sopimusoikeutta käsittelevällä väitöskirjalla. Väitöskirjan lisäksi olen julkaissut sopimus-, yhdistys- ja valtiosääntöoikeutta käsitteleviä kirjoituksia Suomen johtavissa oikeustieteellisissä aikakausjulkaisuissa.

Asiakkaita avustaessa pyrin aina löytämään kulloiseenkin tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun. Työssäni pystyn yhdistämään tuomioistuimessa hankkimani käytännön kokemuksen ja oikeustieteen tutkijana kehittyneen teoriaosaamisen parhaan oikeudellisen neuvon tarjoamiseksi asiakkaalle. Tämän lisäksi minulla on kokemusta erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta useista yhteiskunnallisista luottamustehtävistä, tälläkin hetkellä mm. Helsingin kaupunginvaltuuston jäsenenä.

Asiakkaita pystyn palvelemaan suomen ja englannin kielellä.

Otto Meri