Email icon
045 1665019
Email icon
asianajotoimisto@hippi.fi

Susanna Kallaskari

Asianajaja, OTM

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemuksella laaja osaaminen sekä perheoikeuden että rikosoikeuden alalla. Toimin toimistomme perheoikeudellisten asioiden vastaavana osakkaana.

Minulla on paljon kokemusta vaativien lasten huoltajuutta, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevien asioiden hoitamisessa. Lapsiasioita hoitaessani työskentelen lapsen etua ajaen ja ensisijaisena tavoitteena on sovinnon saavuttaminen osapuolten välillä joko avustajien välityksellä, taikka tuomioistuinsovittelussa (follo). Lapsiasioissa osapuolten välit saattavat olla niin tulehtuneet, että sovinto ei ole saavutettavissa, jolloin asiassa on edettävä oikeudenkäyntiin. Minulla on laaja-alainen osaaminen sekä tuomioistuinsovittelussa että oikeudenkäynnissä avustamisessa. Kaikki lapsia koskevat asiat ovat erittäin merkityksellisiä asianosaisille, ja toimeksiantoja vastaanottaessa minulle on ensiarvoisen tärkeää, että asiakas kokee saavansa kaiken tarvitsemansa avun ja tiedon asioiden kulusta. Olen saanut asiakkailta paljon kiitosta huolto- ja tapaamisoikeusasioiden hoitamisesta. Lapsiasioiden lisäksi olen kokenut myös muissa perheoikeudellisissa asioissa, kuten omaisuuden osituksessa ja erottelussa avustamisessa.

Rikosoikeuden alalla minulla on pitkä kokemus mm. väkivalta- ja huumausainerikoksissa avustamisessa. Olen myös työskennellyt paljon nuorten kanssa ja ymmärrän nuoren tuen tarpeen vaikean rikosprosessin aikana riippumatta siitä, onko nuori rikoksesta epäillyn taikka rikoksen uhrin asemassa. Minulla on laaja kokemus myös seksuaalirikoksen uhrin avustamisessa. Erityisesti nuoret seksuaalirikoksen uhrit tarvitsevat erityisen paljon tukea vaikean rikosprosessin aikana jo esitutkinnasta lähtien.

Minulla on kotimaisten kielien lisäksi sujuva saksan- ja englanninkielen taito.

Susanna Kallaskari